אודות ניקי ניהול ואחזקה בע"מ

חברת ניקי ניהול ואחזקה בע"מ, הינה חברה משפחתית ותיקה מאוד, ששמה לה לדגש ולאורך כל השנים, לספק ללקוח מעבר לניקיון, גם ביטחון ושקט נפשי.

החברה פועלת ברישיון משרד התמ"ת מס' 3311, רישיון עסק ורישיון לפעול כקבלן ניקיון, וחברה בארגון חברות הניקיון בישראל. בעלת תו תקן 9002-ISO, מבוטחת בכל הביטוחים הנדרשים כגון: בטוח צד שלישי, בטוח חבות מעבידים, בטוח אחריות מקצועית. וכמובן עומדת בכל התשלומים לעובדים כמתחייב בהסכמי העבודה, וצווי ההרחבה לרבות כל התנאים הסוציאליים כחוק.

מנהלי החברה:

  • ניקי גרשון – מנכ"ל
  • אורנה גרשון – סמנכ"ל
  • טובה יהודה - מנהלת אדמיניסטרטיבית